Đang thực hiện
            CÔNG TY CỔ PHẦN FOUNTECH(Tên giao dịch FOUNTECH.,JSC) được thành lập theo luật doanh nghiệp với nguồn vốn 100% ngoài quốc doanh huy động từ các cổ đông.             Năng lực cốt lõi của FOUNTECH là thi công...